Tuesday, 15 January 2008

projek sol-jah dua kosong kosong lapan

Untuk tahun dua-kosong-kosong-lapan, Sindiket Sol-jah akan meneruskan projek penerbitan buku dan penganjuran Malam Membaca Naskhah Sindiket Sol-Jah da Kawan-Kawan Yang Kita Suka (MASKARA).

Projek-projek jalanraya, bangunan pencakar langit, pembentungan dan franchise makanan segera, MASIH perlu tunggu.

No comments: